Skip to content

Lịch nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch 2016

16.399 lượt đọc

Năm 2016, Lịch nghỉ Tết Dương lịch của người lao động là 3 ngày, Âm lịch 9 ngày và được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ.

lịch nghỉ Tết 2016

Tính đến thời điểm hiện tại Chính phủ chưa có văn bản chỉ đạo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và các ngày lễ khác trong năm 2016.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2016

Theo quy định về nghĩ lễ, Tết của Nhà nước, đối với dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức được nghỉ 1 ngày(ngày 1/1/2016 đến ngày 2/1/2016).

lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2016

Lịch Tết 2016

Tuy nhiên, ngày 1/1/2016 rơi vào ngày thứ 6, như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2016 công chức, viên chức sẽ nghỉ liền 3 ngày từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 3/1/2016. Ngày 4/1/2016, thứ 2 cán bộ công nhân viên chức, người lao động đi làm bình thường.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016 người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày và hưởng nguyên lương.

lịch nghỉ Tết âm lịch

Bộ số in lịch Tết 2016

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì thời gian nghỉ Tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm Âm lịch.

Theo đó, dịp tết âm lịch năm nay ngày 28 và 29 tháng Chạp năm Ất Mùi rơi vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật, nên lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016 được áp dụng như sau:

  • Đối với người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần) được nghỉ 06 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 05 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 07 – 12/02/2016) hoặc từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 04 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 06 – 11/02/2016).
  • Đối với người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần) được nghỉ 09 ngày liên tục từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 06 – 14/02/2016).
  • Đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm Chính phủ sẽ có văn bản quy định về việc hoán đổi ngày nghỉ Tết Âm lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(Nguồn tổng hợp)

4/5 (121 bầu chọn)