Skip to content

Từ 19/3/2023, sẽ áp dụng luật mới về sự minh bạch với tiền công đức

44 lượt đọc

Công đức là việc làm thường thấy khi đi lễ hoặc công đức vào hoạt động tổ chức lễ hội tại các đình, chùa, các công trình tâm linh của người Việt Nam. Vấn đề quản lý tiền công đức đôi khi bị nghi ngờ bởi dư luận xã hội. Theo đó, người đại diện cơ sở tín ngưỡng sẽ là người tự quyết và chịu trách nhiệm.

Minh bạch tiền công đức, tài trợ cho lễ hội

Cùng với công tác quản lý lễ hội nói chung, việc quản lý tiền công đức tại các di tích, đình, chùa luôn là vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư “Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2023.

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc-1.jpg (188 KB)

Việc ban hành Thông tư được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, qua đó, góp phần minh bạch trong quản lý, thu chi tài chính tiền công đức, lễ hội

Trích từ thông tư về “Tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí với tổ chức lễ hội”: 

  • “Thông tư 04 quy định, đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức, Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm phân công cho một đơn vị chức năng chủ trì thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức lễ hội. Đơn vị được giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Trường hợp tiếp nhận tiền mặt, phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để đảm bảo việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản kinh phí cho tổ chức lễ hội đã tiếp nhận. Các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.”

  • “Đối với lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức, tổ chức, cá nhân tổ chức lễ hội phải mở sổ sách ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội; tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm phù hợp với tôn chỉ, mục đích tổ chức lễ hội và quy định của pháp luật.”

Theo thông tư này, các hoạt động thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội phải rất minh bạch từ lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức cho đến không phải do cơ quan nhà nước tổ chức.

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc.jpg (168 KB)

Người dân đặt tiền công đức tại chùa Bái Đính

Người đại diện cơ sở tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiền công đức

Tại điều 10 và 11 của thông tư quy định, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thì người đại diện cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức

Trích từ thông tư về: “Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ”:

  • Điều 9 Thông tư 04 quy định, khi tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

  • Trường hợp tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức (nếu có),định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận; các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận.

  • Trường hợp tiếp nhận giấy tờ có giá, phải mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng giấy tờ có giá, bao gồm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi đến hạn, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có).

  • Trường hợp tiếp nhận kim khí quý, đá quý, phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức, cá nhân hiến, tặng, cho cung cấp. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có).

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc-2.jpg (168 KB)

Người dân bỏ tiền công đức, tiền giọt dầu trên ban thờ ở chùa Bái Đính

Cũng theo Thông tư 04, tiền công đức, tài trợ cho di tích được trích một phần để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh. Việc điều tiết một phần số thu công đức, tài trợ giữa các di tích nhằm sử dụng có hiệu quả tiền công đức, tài trợ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá chung của địa phương.

Bên cạnh việc người đại diện quản lý tiền công đức thì người công đức cũng sẽ nhận được một phiếu công đức chứng nhận cho việc thiện của mình. Tại In Đức Thành, chúng tôi cung cấp dịch vụ in phiếu công đức cho đình, chùa, công trình tâm linh giá thành phù hợp, giao hàng toàn quốc. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH

Hotline: 0987.506.916 – 086.22.88.202091.538.1109
Văn phòng: Số 11 ngách 49/ ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 1:  Số 460 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2:  Cuối ngõ 1 đường Tân Triều mới, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 024.6682.6686 | Email: [email protected]

5/5 (2 bầu chọn)