Bài viết theo chủ đề: khái niệm cơ bản

Khái niệm in ấn cơ bản của ngành in. Khái niệm về tráng phủ ((phun bóng, cán máng, in bóng định vị…). Khái niệm về giấy (giấy mỹ thuật, giấy thương mại, giấy couches, giấy bristol, định lượng giấy, độ trắng của giấy…). Khái niệm kỹ thuật gia công (bế, thúc nổi, đục lỗ, ép nhũ vàng, nhũ bạc…). Khái niệm công nghệ in (in flexo, in lụa, in offset…). Khái niệm quy trình in. Khái niệm về máy in…

Xin lỗi, Không có bài viết nào được hiển thị.